Doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych

Firma Q-Install Sp.Akcyjna Sp.Komandytowa przygotuje dla Państwa szczegółowe raporty z analizy zaprojektowanych rozwiązań technicznych w zakresie instalacji sanitarnych. Wynikiem takich analiz są raporty nt. efektywności, energooszczędności oraz kosztów inwestycyjnych zaprojektowanych rozwiązań technicznych. Na tej podstawie, nasi specjaliści mogą przygotować propozycje zmian, które miałyby na celu ulepszenie rozwiązań bądź ograniczenie kosztów inwestycyjnych.