Instalacje wentylacyjne

W tym obszarze działalności, oferujemy pełen zakres dostawy kompletnych systemów wentylacyjnych (centrale wentylacyjne, wentylatory, kanały wentylacyjne – w wykonaniu z blachy, wełny szklanej, itp., osprzęt wentylacyjny, nawilżacze), mających na celu zapewnienia wymiany powietrza zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędnego do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń.

Wykonujemy również wszelkiego rodzaju instalacje wentylacji pożarowej.